नेताको गलामा अढाइ करोडको माला
छापाबाट काठमाडौं, पुस २