कसरी गुम्यो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर २९