प्रत्यक्षबाट १६५ मध्ये निर्वाचित हुने ६७ नयाँ अनुहार को हुन्?
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर २७