यसरी फेरिँदैछ सर्वोच्च अदालतको रूप
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर २०