राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणको विवरण माग्यो
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर २०