घरबहाल सम्बन्धी नयाँ कानुन यस्तो छ, घरबेटीले सजिलैसँग कसैलाई हटाउन नसक्ने
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर १८