शव दाह गरेको कोइलाबाट पाक्छ सेकुवा
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर १७