सहायकस्तरको कर्मचारीबाट बैंकको पाँच करोड ठगी
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर १७