काठमाडौं यस वर्षकै चिसो
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर १७