निर्वाचन भएको वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि
काठमाडौं,मंसिर ८