३० मेगावाट आउन बन्द भए पनि तत्काल लोडसेडिङको सम्भावना छैन :  प्राधिकरण
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर ३