निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक लिएन वैदेशिक अनुदान
छापाबाट काठमाडौं, मंसिर २