बाबुराम र नारायणकाजी कसको पल्ला भारी?
छापाबाट गोरखा, कात्तिक २९