गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार कहाँ होलान्?
छापाबाट काठमाडौं, कात्तिक २९