बमजनको आश्रमबाट पाँचौं व्यक्ति पनि बेपत्ता
अमित ढकाल र शोभा शर्मा काठमाडौं, पुस १२