नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको सान्दर्भिकता
अर्जुन बहादुर पाठक
अर्जुन बहादुर पाठक बैंक अफिसर र अर्थशास्त्रका लेक्चरर