मुसहर वस्तीको साँचो कसलाई बुझाउँछौ, धुर्मुस–सुन्तली?
शिव प्रकाश
शिव प्रकाश