प्रधानमन्त्रीज्यू देश थला नपरोस्, बुद्धिजिविको चिन्ता पछि गरौंला प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र
{"status":"success"}