हाम्रो दरिद्र मानसिकताले चलाइरहेको र टिकाइरहेको छ नेपाली सत्ता
{"status":"success"}