गणतन्त्र हत्यारालाई मुक्ति दिन ल्याइएको हो?
{"status":"success"}