डाक्टर सा'ब, आमा कुर्न छोरीले पनि सक्छे
नीमा गिरी
नीमा गिरी