खिया लागेको टिन र वामपन्थी असिना
 योगराज लामिछाने
योगराज लामिछाने