सबै आगो पानीले मात्र निभ्दैन
किशोरकुमार भट्टराई
किशोरकुमार भट्टराई