कांग्रेस अस्पतालको शैय्याबाट फर्किएला?
  हेमराज शर्मा
हेमराज शर्मा