लुम्बिनीका बारेमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पत्र किन?
रामकुमार श्रेष्ठ,
रामकुमार श्रेष्ठ, लुम्बिनी–कपिलवस्तु दिवस विश्व अभियान विश्व संयोजक