हावा गफमा अडिएको नेपाली राजनीति
गोविन्द राज पोखरेल
गोविन्द राज पोखरेल