बियोन्सेको जीवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदै
काठमाडौं, भदौ २० (सेतोपाटी)