'जेम्स बोन्ड' बन्न तयार भए ड्यानियल
अमेरिका, साउन ३२ (सेतोपाटी)