शान्तिको लागि म पाईलट बाबाको आश्रम पुग्छुः मनिषा कोईराला