‘प्रेम गीत २’ र ‘रुद्र’ प्रदर्शनमा
काठमाडौं, साउन १३