'परी'मा श्रृष्टिसँग जोडी बाँधे विपिनले
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २९
{"status":"success"}