'हृदय भरी'मा श्रद्धा र रेखासँग रोमान्स गर्दै पल
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस २४