अब कन्दरा कन्सर्ट!
समुन्द्र राज घिमिरे बाल जोशी डालस (टेक्सस, अमेरिका), साउन २४