भक्तपुरका टोल-टोलमा पैसा तिर्नु नपर्ने जिमखाना
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, फागुन ९