अपहरणकारीलाई घरबाटै उठाएर जंगलमा लगी गोली हाने प्रहरीले
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, साउन २४