'स्वर मिलेकै कारण म नारायण गोपालको दुश्मन बनेँ'
किरण प्रधान काठमाडौं, मंसिर १९