अध्यक्ष कमरेड, बसरुद्दिनको हर्कतले पार्टी बदनाम भैसक्यो, कारबाही गर्नुस्